Muhasabah Diri

Rabu, 30 November 2011


1. Rajin membaca Al-Qur’an. Kita hendak membiasakan diri untuk untuk senantiasa melafadzkan kebenaran.
2. Rajin berzikir. Semoga apa yang kita tuturkan lahir dan hati yang senantiaa berzikir kepada Allah.
3.  Kita hanya berbicara mengenai kebaikan orang lain agar terdorong kepada diri kita untuk melakukan kebaikan.
4. Jauhi dari berbicara bohong. Bila sekali kita bihong, kita akan bohong yang kedua untuk mrnutupi bohong yang pertama dan seterusnya.
5.   Kita mesti rajin belajar dari orang yang lebih bertakwa dari kita
6.   Biasakan diri kita berbicara tentang kebesarn Allah SWt, dan kelemahan diri kita.
7.   Bersihkan hati dan nurani kita dari sifat syirik, iri, dengki, hasud dan penyakit –penyakit hati yang lainnya yang bisa mengotori haati kita.


Muhasabah Harian setiap muslim

Tulisan ini berisikan pertanyaan-pertanyaan ke hadapan anda yang lebih
merupakan instropeksi diri untuk kemudian kita renungkan dan kita aplikasikan
dalam perbuatan nyata. Tulisan ini disampaikan Oleh Ustad Fuad Al Hadzimi pada
pengajian kingsford, sumber aslinya dari buku Al Wabil Ash Shoib karangan Imam
Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah. Semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan.

1. Apakah anda selalu sholat Fajar(Subuh) berjama’ah di Masjid setiap
hari?
Sabda Rasul:
“Barangsiapa muslim laki-laki dekat dengan mesjid tidak sholat Isya dan Subuh
dalam waktu yang panjang dapat dikatakan hatinya munafik.”
Karena sebenarnya pada kedua waktu ini orang muslim sebaiknya berjamaah dan
tingkat pahala yang terbanyak diberikan pada waktu itu.Untuk muslim laki-laki
diutamakan sholat berjamaah di mesjid sedangkan muslimah diutamakan untuk
sholat di rumah karena keluar rumah pada wanita pada saat urgent.Adapun bila
mereka sholat dimesjid untuk tujuan silaturahmi dan talabul ilmu.

2.Apakah anda selalu menjaga sholat lima waktu dengan berjama’ah di
Masjid?
Contohnya sholat jum’at adalah wajib dilakukan dan biasanya berjamaah di mesjid.
Untuk sholat-sholat sunnah baik muslim maupun muslimah dapat melakukannya di
rumah saja.

3.Apakah anda rutin membaca dzikir setiap selesai sholat wajib?
Sabda Rasul:
“Barangsiapa yang sholat tanpa membaca wirid sama dengan tidak butuh kepadaAllah.”
Firman Allah:
“Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat lemah sedangkan Allah maha kaya dan
terpuji, maka memohon dan berdoalah kepadaNya.”
Dzikir yang biasa kita lakukan yaitu astaghfirullah sebanyak 3 kali, Subhanallah 33
kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali serta Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
Muad bin Jabar pernah ditanya yaitu janganlah kamu lupa membaca dzikir selepas
sholat. Hal ini didukung oleh firman Allah yang kurang lebih artinya:
“Ya Allah bantulah kami untuk selalu ingat kepada mu dan bersyukur kepadamu
dan bantulah kami untuk beribadah kepadamu.”

4.Apakah anda selalu menjaga sholat sunnah Rowatib sebelum dan
sesudah sholat wajib?
Sholat sunnah yang dijalankan sebelum dan sesudah sholat fardlu yaitu sholat
sunnah rowatib. Jadi Rowatib yaitu sesuatu yang menyertai sholat wajib.
Sabda Rasul:
“Barangsiapa yang menyakiti apa yang kucintai berarti menantangku.”
“Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaKu dengan yang Kuwajibkan
kepada yang Kucintai.”
“Yaitu apabila seorang hamba telah melaksanakan ibadah sholat yang wajib-wajib
dan sunah.”

5.Apakah anda melaksanakan sholat dengan khusuk dan menghayati apa
yang anda baca?
Sholat adalah munajat kepada Tuhan, oleh sebab itu shalat yang tiada dikerjakan
dengan khusyu’/kehadiran hati dan kata-kata yang alpa dan hina, adalah lebih
buruk keadaannya daripada orang yang tidak melakukan khidmah sama sekali.
Alhasan berkata:
“Tiap-tiap sholat yang tidak disertai kehadiran hati, maka shalat itu lebih
mencepatkannya kepada siksaan”. (sumber, buku rahasia terkabulnya doa,
karangan Marzuki Aqmal)
Allah memuji orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya. Firman Allah dalam Surat
Al Mu’minun Surat 23 ayat 1 dan 2 yang artinya:
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman”
“(yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya”.
Allah menyipatkan mereka yang khusyu’ dengan keberuntungan,kemudian dengan
balasannya, berupa syurga Firdaus. Firman Allah dalam surat 23 Surat Al Mu’minun
ayat 10 dan 11 yang artinya:
“Itukan orang-orang yang mempusakai, mereka mempusakai syurga Firdaus.
Mereka kekal di dalamnya”.
Dalam Surat 17 Surat Al Israa’ ayat 78 dan 79 disebutkan bahwa:
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan
(dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan (oleh
malaikat).”
“Dan pada sebahagian malam hari bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang
terpuji.”

6. Apakah anda hari ini sempat mengingat mati dan azab kubur?
Kematian adalah suatu peristiwa besar, bagaimana menghadapinya itu suatu yang
luar biasa. Hidup itu punya satu tujuan khusnul khotimah yaitu mendapatkan akhir
yang baik. Diantara orang yang dekat dengan Allah yaitu bila orang tersebut selalu
ingin segera menemui RabNya.
Kalau kita takut mati berarti keimanan kita masih dipertanyakan, ini merupakan
suatu penyakit yaitu cinta dunia takut mati. Kenapa takut mati? Menemui sang
kekasih (Allah). Takut mati menunjukkan sesuatu yang salah. Mengingat mati
adalah persiapan kepada kematian.

7.Apakah anda hari ini sempat membayangkan Hari Kiamat dan
kedahsyatannya?
Percaya kepada hari akhir merupakan salah satu rukun Iman. Dengan
membayangkan hari kiamat dan kedahsyatannya diharapkan kita lebih
mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan mentadaburkan Al Qur’an dan hadist,
dan mengaplikasikan amar makruf nahi mungkar yaitu menjalankan perintahNya
dan menjauhi laranganNya.
8.Apakah anda telah memohon kepada Allah sebanyak tiga kali dengan
sungguh-sungguh agar dimasukkan ke dalam surga?
Maka sesungguhnya barangsiapa yang meminta yang demikian, surga akan
berkata, “Ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga”. (Shohih Riwayat Tirmidzi)

9.Apakah anda sudah meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka
sebanyak tiga kali?
Maka sesungguhnya barangsiapa yang meminta yang demikian, Neraka akan
berkata, “Ya Allah hindarkanlah ia dari neraka”.(Shohih Riwayat Tirmidzi)

10.Apakah anda hari ini sempat membaca hadits Nabi SAW?
Nabi Muhammad adalah orang paling pantas dicintai.
 “Demi Allah aku mencintai Rasulullah SAW melebihi apapun di dunia ini bahkan
melebihi cintaku pada diriku.”
Rasul bersabda:
“Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga aku lebih engkau cintai dari
keluarga, ortumu dan seluruh isi bumi ini”
Ini merupakan bukti petunjuk bahwa kita musti mencintai Rasulullah SAW melebihi
cinta kepada yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah yang artinya:
“Sesungguhnya Muhammad diutus untuk memelihara akhlak yang luhur”.
Ajaran Rasulullah SAW dapat diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan manusia,
oleh karena itu sudah seharusnya kita membaca Hadist dan sejarah kehidupan
Rasulullah SAW.

11.Apakah anda pernah berfikir untuk menjauhi teman-teman yang tidak
baik?
Setiap orang akan berpikir untuk bersama orang yang dicintainya. Namun demikian
kita sebaiknya berhati-hati, sebab kepada siapa kita dekat sangat berpengaruh
terhadap diri kita. Contohnya dekat dengan orang yang baik maka akan ikut
menjadi baik, sebaliknya bila dekat dengan orang yang tidak berakhlak, kurang
lebih hasilnya akan sama.Cara yang paling tepat untuk mengetahui baik tidaknya
orang tersebut yaitu “Kalo ingin tanya tentang seseorang tanyakan kepada teman
dekatnya”.
Dalam surat Al Furqaan Surat 25 ayat 72 disebutkan:
“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka
bertemu dengan (orang-orang)yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak
berfaedah, mereka lalui (saja)dengan menjaga kehormatan dirinya.”
Adalah tidak mungkin kebaikan nyampur dengan yang jelek kecuali untuk tujuan
mengIshlah/memperbaiki.

12.Apakah anda telah berusaha menghindari banyak tertawa dan
bergurau?
Terlalu banyak tertawa dan bergurau akan mematikan hati. Hidup adalah
perjuangan, terlalu banyak bergurau menunjukkan orang yang tidak berjuang.
Bercanda adalah berolok-olok, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan.
Kebanyakan bercanda disisipi dengan ejekan. Bercanda ada dua macam:
a.Bercanda yang menyinggung pribadi pihak lain, denga merendahkan atau
menyakitinya, baik dilakukan dengan lisan maupun dengan perbuatan. Bercanda
jenis ini akan mengurangi harga diri seseorang, dan jelas bertolak dalam Islam.
Imam ‘Ali as berkata, “Bercanda itu mewariskan kedengkian.”
Beliau juga berkata, “Tidaklah seseorang bercanda kecuali dia memuntahkan
akalnya.”
b.Bercanda dengan maksud menghibur, bukan untuk menyakiti pihak lain.
Bercanda jenis ini tidak mengapa hingga batas-batas yang diperkenankan akal.
(sumber: Buku “Bagaimana Membangun Kepribadian Anda, Khalil Al-Musawi)

13.Apakah anda hari ini menangis karena takut kepada Allah?
Ada tujuh golongan yang nantinya selamat diakhirat:
-pemimpin yang adil
-seorang pemuda yang khusuk dalam beribadah kepada Allah
-seseorang yang hatinya terpaut kepada mesjid, disebutkan pula bahwa menjaga
mesjid merupakan bentuk perjuangan nilainya lebih tinggi daripada berjuang di
medan pertempuran
-dua orang yang saling mencintai karena Allah, wujudnya yaitu mengajak
pasangannya menuju kebaikan dan bila melihat kemungkaran segera
mengingatkan.
-seorang hamba yang selalu ingat kepada Allah.Ketika menyepi matanya
berkaca-kaca dan selalu berdoa dan memohon: “Ya Allah aku mohon perlindungan
kepadamu dari nafsu yang tidak
pernah puas, ilmu yang tak bermanfaat, hati yang tidak pernah tenang, amal yang
tak diterima, mata yang tak pernah menangis”. Dicontohkan bahwa Abu Bakar As
Shidiq adalah laki-laki yang sering menangis karena takut kepada Allah.

14.Apakah anda selalu membaca dzikir pagi dan sore hari?
Dalam surat Al Hujuraat surat 49 ayat 2 disebutkan:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari
suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras
sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain,
supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.”
Adalah dosa besar apabila kita hanya bisa berkata namun tidak diamalkan.
Berdzikir merupakan bentuk shodaqah atau amalan untuk menghindari neraka. Dan
sebaik-baiknya amalan ialah bila amalan itu dilakukan secara kontinyu. Bentuknya
bisa dengan membaca Al Fathihah dan ayat kursi sehabis sholat bila lupa
membacanya maka terkena denda untuk membaca sebanyak sepuluh kali.

15.Apakah anda hari ini telah memohon ampun kepada Allah atas
dosa-dosa anda?
Setiap manusia pasti pernah buat salah, namun sebaiknya manusia itu
menyadarinya lantas bertaubat dan Allah Maha penerima taubat. Rasulullah SAW
bersabda:
“Sesungguhnya setiap anak Adam bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang
bersalah adalah orang yang bertobat.”
Allah membukakan pintu tobat yang luas bagi anda, ini merupakan karunia dan
kasih sayang Allah kepada anda, maka kewajiban anda adalah menyesali
kesalahan-kesalahan anda dan bertobat kepadaNya dengan tobat nasuha(tobat
yang sungguh-sungguh).

16.Apakah anda telah sungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk
MATI SYAHID?
Mati syahid adalah jalan menuju surga.Ini merupakan jalan tercepat menuju dua
titik yaitu garis lurus. Namun demikian fenomena menunjukkan adanya
pengkaburan makna jihad di dunia barat, jihad dianalogikan sebagai teror.Bahkan
seringkali orang memandang mati syahid itu hanya diwujudkan dengan mati di
medan pertempuran.
Sebenarnya bisa juga dalam bentuk lain, contohnya:
Syahid bagi wanita bisa meninggal ketika melahirkan bayinya.
Sedangkan syahid bagi laki-laki yaituseluruh hidupnya dibaktikan kepada kejayaan
Islam.
Karena Rasulullah SAW telah bersabda:
“Barangsiapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mati
syahid, maka Allah akan memberikan kedudukan sebagai syuhada’ meskipun ia
meninggal di atas tempat tidur” (Shahih riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi,Nasai, Ibnu
Hibban dan Al Hakim)

17.Apakah anda hari ini telah berdo’a kepada Allah agar ia menetapkan
hati anda di atas Dien Nya?
Allah SWT berfirman dalam surat 2 Surat Al Baqarah ayat 186 yang artinya:
“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah)
bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila
ia berdoa kepadaKu.”
Doa adalah Ibadah. Hidup juga merupakan ibadah. Sehingga kehidupan itu bisa
dengan mengaplikasikan doa, sebagaimana doa itu adalah senjata bagi orang
mukmin.

18.Apakah anda hari ini telah mengambil waktu dan tempat dimana do’a
tidak akan ditolak?
Salah satu adab berdoa yaitu memilih waktu-waktu yang mulia diantaranya:
a. bertepatan dengan Arafah
Hadist Nabi dalam kitab Tirmidzi dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari
kakeknya dari Nabi SAW:
“Doa yang paling utama adalah do’a pada hari ‘Arafah.” Dan ucapan yang paling
utama yang kuucapkan dan yang diucapkan para Nabi-nabi sebelum aku adalah:
“LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAHU LAHUL MULKU WALAHUL
HAMDU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI IN QADIIRUN” artinya: Tiada Tuhan selain Allah,
tiada sekutu bagiNya, bagiNya segala kekuasaan dan BagiNYa segala puji dan Dia
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al Adzkar 147)
b.Selama bulan Ramadhan
Rasulullah SAW bersabda:
“Jika tiba bulan Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu Syurga dan ditutup pintu-pintu
Neraka, dan dibelenggu (dirantai) semua syaitan.” (HR Bukhari Muslim)
c.Memilih hari jum’at
Hadist Nabi SAW dari Abu Hurairah ra:
“Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang hari jum’ah, beliau
berkata: Pada hari itu ada saat, tiada seorang Muslim yang sedang sembahyang
yang bertepatan saat itu, lalu memohon kepada Allah, melainkan Allah akan pasti
memberinya, tetapi saat itu hanya sebentar (sedikit).” (HR Bukhari Muslim)
d.Pada waktu sahur (malam tinggal sepertiga)
Allah berfirman dalam surat Ad Dzariyaat ayat 17 dan 18: “Mereka sedikit sekali
tidur di waktu malam, dan di waktu menjelang subuh mereka beristighfar
(memohon ampunan)”.
Dalam surat Al Israa’ ayat 79 disebutkan:
“Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu
ibadah tambahan bagimu,mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat
yang terpuji.”
19.Apakah anda hari ini telah memintakan ampun bagi saudara-saudara seiman
anda dan juga bagi para MUJAHIDIEN di jalan Nya?
Bantuan yang baik bagi mujahidien yaitu dengan doa.

20.Apakah anda telah mempelajari dan menelaah buku-buku tentang
Islam?
Islam adalah minhajul hayat atau the way of life, mempelajarinya adalah wajib
karena Islam dapat mengatur semua tatanan kehidupan manusia.

21.Apakah anda hari ini telah memuji dan bersyukur kepada Allah atas
segala nikmat Nya?
Bila kita bersyukur kepada Allah biasanya Allah akan menambahkan nikmat dan
limpahan rahmatNya kepada kita, sebaliknya bila kita kufur atau tidak bersyukur,
maka balasannya yaitu adzab.
Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7 yaitu:
“Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah kenikmatan kepadamu.”
Bersyukur adalah kunci bertambahnya rezeki dan keberkahan yang Allah SWT
turunkan kepada hamba-hambaNya. Sebaliknya, kufur terhadap nikmat
menghancurkan rezeki. Ketahuilah bersyukur kepada Allah akan melahirkan sifat
qana’ah (merasa cukup), sedangkan kufur nikmat melahirkan sifat tamak dan
rakus.
Imam Ali as berkata:
“Jika sampai kepadamu berbagai kenikmatan maka janganlah kamu lari, walaupun
dengan sedikit bersyukur.” (sumber:”Bagaimana membangun kepribadian anda”,
karangan Khalil Al Musawi)

22.Apakah anda hari ini telah menyisihkan harta untuk bersedekah
kepada yang membutuhkannya?
Allah SWT berfirman:
“Perumpamaan (harta yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang mengeluarkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah butir yang menumbuhkan
tujuh tangkai, yang pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus butir. Allah
melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dikehendakiNya.” (QS Al
Baqarah:261)
Salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Al Qur’an dan mendapatkan perhatian
yang besar di dalam Islam adalah berinfak di jalan Allah SWT. Karena dari satu sisi
hal itu merupakan manifestasi kedermawanan seseorang, dan dari sisi lain
merupakan faktor kemajuan dan sarana untuk melawan kelaliman.
Berinfak di jalan Allah, di samping berinfak dengan harta, juga mencakup berinfak
dengan usaha, waktu, dan lain-lain. Imam ‘Ali as berkata:
“Janganlah kamu menahan infak di dalam ketaatan kepada Allah,lalu kamu
infakkan hartamu di dalam maksiat kepada Allah.”
Beliau juga berkata:
“Sedekah adalah obat yang manjur.”
(sumber: buku “Bagaimana Membangun Kepribadian Anda”,karangan Khalil
Al-Musawi)

23.Apakah anda telah berusaha untuk menahan marah karena
kepentingan pribadi dan kemudian berusaha untuk marah hanya
semata-mata karena Allah?
Marah adalah salah satu bentuk penyakit jiwa, itu bila dengan maksud menyakit
pihak lain untuk kepentingan pribadi, tetapi bila marah dengan niat mengingatkan
orang lain ketika melihat kemungkaran atau marah karena untuk kebaikan terlebih
lagi bila motivasi marah itu hanya semata-mata karena Allah adalah wajib untuk
dilaksanakan.

24.Apakah anda telah menjauhi sifatsombong,riya’ (pamer) dan
membanggakan diri sendiri?
Supaya tingkah lakumu menjadi bijaksana maka, sebesar apapun harta, ilmu,
akhlak dan kesejahteraan yang anda miliki, anda harus bersikap tawaduk (rendah
hati). Ketahuilah bahwa manusia membenci orang yang bersikap sombong
kepadanya dan mencintai orang yang bersikap tawaduk kepadanya, sebagaimana
aliran air menyukai tempat yang merunduk kepadanya (rendah). Jadilah Anda
seperti tangkai gandum yang penuh berisi, yang merunduk karena banyak
mengandung isi.
Ujub atau bangga diri adalah penyakit yang mematikan bagi banyak hal. Dia adalah
penyakit bagi akal,ilmu, niat iklas, dan kemajuan. Betapa banyak orang yang
berakhlak mulia, lalu dia merasa bangga dengan akhlak dirinya sehingga akhirnya
dia menjadi orang yang menyimpang dari akhlak yang mulia.So..hindarilah sifat
ujub, sombong dan riya.

25.Apakah anda bersilaturahmi (menyambung tali persaudaraan) dengan
saudara seiman anda?
Bersilaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam, terlebih lagi dengan saudara yang
seiman. Memutuskan tali persaudaraan adalah dosa yang besar. Bagaimana wujud
silaturahmi bisa dengan berkunjung atau menyebarkan salam.

26.Apakah anda telah mendakwahi keluarga,kerabat dan tetangga anda?
Hukum berdakwah itu wajib sesuai dengan sabda Rasul: “Sampaikanlah walau satu
ayat”.

27.Apakah anda hari ini telah menunjukkan bakti anda kepada orang tua
anda?
Orang yang patut kita cintai dan berbakti setelah Allah yaitu orang tua atau ayah
dan ibu kita. Adalah dosa yang sangat besar bila kita durhaka terhadap orang tua,
dan balasan siksaannya tidak akan ditunda pada hari kiamat.

28.Apakah anda hari ini telah membaca do’a:
Allahumma innii a’uudzu bika an usyrika bika wa ana a’lam, wa astaghfiruka bika
mimmaa laa a’lam
Ya Allah aku berlindung kepada Mu dari mempersekutukan Engkau sedangkan aku
mengetahuinya. Dan aku memohon ampunan kepada Mu dari segala dosa yang
tidak kuketahui (Shahih Riwayat Ahmad)
Karena barangsiapa yang selalu berbuat demikian Allah akan menghapus dosa syrik
yang ada padanya (Lihat Shahih Jami’ No3625)

29.Apakah anda telah berusaha meninggalkan ucapan yang tidak ada
manfaatnya?
Barang siapa yang beriman maka berucaplah dengan kata-kata yang baik atau
dengan diam.

30.Apakah anda telah membersihkan lisan anda dari iri, dengki, pamer,
mengumpat, mengadu domba dan debat kusir?
Disebutkan bahwa bila seseorang hanya melakukan ibadah ritual namun suka
menyakiti saudaranya maka amalannya akan habis/bangkrut.

0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

Free Download Artikel Islam

Al-shofwah-buletin.zip
File size 1.2 MbDownload
Menyingkap_Tabir.ZipFile size 132KbDownload
Ahmadiah telajang.ZipFile size 326KBDownload
Sejarah hidup Nabi Muhamad SAW.ZipFile size 849KbDownload
Akibat Bid'ah dan Kufur.ZipFile size 291KbDownload
Kenapa alergi denga salafi.zipFile size238KbDownload
Sarah aqidah Al_wasthiyah.zipFile size 68KbDownload
Mengungkap_rahasia_Al-Qura.zipFile size900KbDownload
Binasalah_yahudi.ZipFile Size 263KbDownload
Mugkinkah syiah bersatu.zipFile size 263KbDownload
JIL Doktrin yang telah hilang.zipFile size 225KbDownload
Hakekat Tasawuf.zipFile size 199KbDownload
Kontroversi puasa sunah_sabtu.zipFile size 343KbDownload
Poligami _dihujat.zipFile size 189KbDownload
Berita&Artikel Islam.zipFile sizeDownload
Keluarga diatas kemuliaan sunah.zipFile sizeDownload
Al_Islam.zipFile sizeDownload
Buku Hakekat Syiah.zipFile sizeDownload
Tausiyah Al_qardhawy.zipFile sizeDownload
Matematika_alam_semesta.zipFile sizeDownload
LDII.zipFile sizeDownload
Sosok Isa Meurut padangan ulama.zipFile size198kBDownload
Sejarah_teks_Al_Quran.zipFile size 2.2MbDownload
Bukti_kebenarab_Al_Quran.zipFile size 119KbDownload
Ulil JIL Vs_orang awam .zipFile size 168KbDownload
Kumpulan_hadist_Qudsi.zipFile size 5.6MbDownload
JAhlussuah_biAhlushunah.zipFile size 95KbDownload
Aqidah_ahlussunah.zipFile size 102KbDownload
Buku2_Hartono_ahmad_jaiz.zipFile size 857KBDownload
Kajian_Tentang_Islam.zipFile size 1.3MbDownload
Kumpulan_konsultasi_islam.zipFile size1.3MbDownload
Al-Quran_dan_Rahasia_angka.zipFile size 502KbDownload
Poto2_islam_mengutuk_israel.zipFile size 4.3MbDownload
Hidayahtullah>com_Opini.zipFile size 1.5MbDownload
hidayatullah.cm_Kolam_syamsi_ali.zipFile size 323KbDownload
Assyariah.zipFile size 294kBDownload
pustaka_Islam.zipFile size 1.6MbDownload
judul.zipFile sizeDownloadCHAT DISINI YA??

Archives

Followers

 
 
 

CERAMAH ISLAM

DOWNLOAD GRATIS MP3 ADZAN


EBOOK KRISTOLOGI


 • Akitab di Dunia Modern
  oleh : Prof. James Barr
  Download > (219 Kb)

 • Bibel Quran & Sains Modern
  oleh : Dr. Maurice Bucaille
  Download > (376 Kb)

 • Debat Kairo
  oleh : Maulvi Abul Ata Jalandhari
  Download > (79 Kb)

 • Dialog Islam Kristen -
  ebook 1: Bible: FAQ.
  oleh : Christians From The Bible
  ebook 1: Dialog Kristen-Islam.
  oleh : Wilson H. Guertin, Ph.D.dan Mohammad Jawad Chirri.
  ebook 1: Dialog Masalah Ketuhanan Yesus.
  oleh : Antonius Widuri dan Bahaudin Mudhary
  ebook 1: Mensucikan Hari Sabat.
  oleh : Insan Mokoginta
  Download > (247 Kb)

 • Dialog Trinitas
  ebook 1: Dialog Seputar Trinitas.
  oleh : DR Sanihu Munir
  ebook 2: Haruskah Percaya Tritunggal.
  �1989 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  Download > (247 Kb)

 • Islam Dihujat
  Menjawab Buku The Islamic Invasion (Robert Morey)
  oleh : Hj Irena Handono
  Download > (494 Kb)

 • Kebohongan Kristen
  Berasal dari: www.geocities.com/cicak_mdn/menu.html
  oleh : Cicak Medan
  Download > (642 Kb)

 • Metodologi Bibel dlm Studi Al Quran
  oleh : Adnin Armas M.A
  Download > (271 Kb)

 • Muhammad & Kristus
  oleh : Maulana Muhammad Ali -
  Download > (218 Kb)

 • Muhammad dlm Kitab Suci Dunia
  oleh : Maulana Abdul Haque Vidyarthi
  Download > (476 Kb)

 • Muhammad dlm Perjanjian Lama & Baru -
  - What Every Christian & Jew Should Know -
  Tentang Sang Pencipta, Kitab Suci & Nabi-nabi
  oleh : Prof David Benjamin Keldani B.D (ex Uskup Uramiah, Kaldea)
  Download > (397 Kb)

 • Sejarah Alkitab
  oleh : Prof H S Tharick Chehab
  Download > (100 Kb)

 • Sejarah Dogma Kristologi
  oleh : Dr. C. Groenen ofm
  Download > (305 Kb)

 • Sejarah Zionis & Misionaris di Dunia Islam
  Sumber : www.irib.ir
  ebook 1. Sejarah Gerakan Misionaris di Dunia Islam
  ebook 2. Zionisme & HAM
  ebook 3. Mitos Zionisme
  ebook 4. Infiltrasi Zionisme di AS
  Download > (263 Kb)

 • Sekilas Tentang Injil Didache
  Rahasia Penemuan Manuskrip & Isi INJIL Didache
  Cuplikan dari Buku berjudul : INJIL DIDACHE
  oleh : DR Ahmad Hijazi As-Saqa
  Download > (152 Kb)

 • Siapa Sebenarnya Juru Selamat Dunia
  oleh : Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto
  Download > (64 Kb)

 • The Choice Islam & Christianity
  oleh : Ahmed Hoosen Deedat
  Download > (383 Kb)

 • The Passion of Jesus as
  Download > (90 Kb)

 • Titik Temu Islam & Kristen
  oleh William Montgomery Watt
  Download > (209 Kb)

 • Yesus Wafat di Kashmir
  oleh : A. Faber Kaiser
  Download > (291 Kb)

 • Misteri Naskah Laut Mati
  by: Ahmad Osman
  Download > (156 Kb)

 • Kritik Bibel
  oleh : Baruch Spinoza
  Download > (215 Kb)

 • Mustahil Kristen Bisa Menjawab
  (Berhadiah Mobil BMW)
  oleh : H. Insan LS Mokoginta
  Download > (470 Kb)

 • Benarkah Yesus Tuhan -
  (Contemporer Debate)
  Ahmed Deedat vs DR Anis Shorosh
  Download > (118 Kb)

 • Ajaran Kristen
  oleh : Mirza Tahir Ahmad
  Download > (166 Kb)

 • Mempertanyakan Kebangkitan dan Kenaikan Isa Almasih
  oleh : Hj. Irena Handono
  Download > (99 Kb)

 • 10 Alasan Menjadi Pengikut Yesus yg Setia Harus Masuk Islam
  by: H. Insan LS Mokoginta
  Download > (93 Kb)

 • Mana Yang Bisa Dipercaya, Bibel atau Al Quran?
  oleh : H. Insan LS Mokoginta
  Download > (191 Kb)

 • Mana Yang Porno, Alkitab atau Al Quran?
  oleh : H. Insan LS Mokoginta
  Download > (185 Kb)

 • 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan
  oleh : H. Insan LS Mokoginta
  Download > (188 Kb)

 • Silsilah Muhammad versus Silsilah Yesus -
  oleh : H. Insan LS Mokoginta
  Download > (149 Kb)

 • Yesus & Maria Dalam Pandangan Islam & Kristen
  oleh : Ahmed Deedat
  Download > (84 Kb)

PHOTO SLIDE SHOW

Gallery

Ebook Harun Yahya

Free Ebook. Harun Yahya Islamic Ebook Collection. Free Download Ebooks, Movie / Flash Animation, Web Offline (CHM file). Indonesian / English Language. This presentation is about the history of Islam; how it enlightened the world in terms of faith, morality and civilization. Learn about the tolerance, humaneness and rationality of Islam.
download animation >
(4.1 Mb) Available in English Language/zip>Swf, Exe file)

WEB OFFLINE

MP3 CERAMAH KRISTOLOGI

DEBAT AGAMA ISLAM - KRISTEN


SUARA MUSLIM

Ø 9 eBook dalam 1 file:
1. Pendeta Menghujat, Muallaf Meralat
Oleh: H. Insan L.S. Mokoginta (Wenseslaus)
2. Pendapat Ilmuwan Tentang Bible & Al-Quran
Oleh: Drs. H. Wakhid Rosyid (Willibrordus Romanus Lasiman)
3. Injil Membantah Ketuhanan Yesus
Oleh: Ahmed Hoosen Deedat
4. Dialog 9 Malam Masalah Ketuhanan Yesus
Oleh: KH. Bahaudin Mudhary
5. The Plain Truth About Christmas
Oleh: Herbert W. Armstrong
6. Seluk Beluk Injil Barnabas
Oleh: Drs. B.F. Drewes dan Drs. J. Slomp
7. Siapa Sebenarnya Juru Selamat Dunia
Oleh: Y B Sariyanto Siswosoebroto
8. Sejarah Perkembangan Trinitas
Oleh: L. Berkhof
9. Orientalisme
Oleh: LPPA - MUHAMMADIYAH -
Download > (626 Kb)

Muslim Cyber Book 02
3 eBooks dalam 1 file:
1. Bahaya Islam Liberal
2. Menangkal JIL & FLA
3. Ada Pemurtadan di IAIN
Oleh: Hartono Ahmad Jaiz
Download > (577 Kb)

Muslim Cyber Book 03
3 eBooks dalam 1 file:
1. Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila
Editor: Drs. Muhammad Thalib & Irfan S. Awwas
2. Dajjal & Yajuj wa-majuj
3. Dajjal & Simbul Setan
Oleh: Drs. H. Toto Tasmara
Download > (686 Kb)

Muslim Cyber Book 04
2 eBooks dalam 1 file:
1. Sejarah Imam Ali
Oleh: H.M.H. Al Hamid Al Husaini
2. Dialog Sunni Syiah di Peshawar
Download > (774 Kb)

Muslim Cyber Book 05
5 eBooks dalam 1 file:
1. Bencana Ummat Islam di Indonesia 1980-2000
Oleh: Al Chaidar dan Team Peduli Tapol, 1985
2. Pengadilan Teroris
Editor: Irfan S. Awwas
3. Aku Melawan Teroris
Oleh: Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudama
4. Tragedi Lampung, peperangan yg direncanakan
Oleh: Riyanto - Mantan Komandan Pasukan Khusus GPK Warsidi -
5. Membongkar Jamaah Islamiyah
Oleh: Nasir Abas
Download > (1.3 Mb)

Ø Al-Quran Dihina Gus Dur
Oleh: Hartono Ahmad Jaiz - Download > (127 Kb)

Ø Laporan MUI tentang Al-Zaytun
Download > (53 Kb)

Ø Membongkar Gerakan Sesat NII - Al-Zaytun
Oleh: Umar Abduh - Download > (668 K)

Ø Muslim Indonesia: Suatu Kritik Diri
Oleh: Indraganie - Download > (58 Kb)

Ø Membongkar Dusta Pendeta Rudy Muhamad Nurdin
Download > (60 Kb)

Ø Tentara Bayaran AS dan Proyek di Dunia Islam
Download > (639 Kb)

Ø Menguak Misteri Muhammad
Oleh: Prof. David Benjamin Keldani - Download > (191 Kb)

Ø Koleksi Buku Indraganie
Download > (801 Kb)

Ø · Perang Pemikiran
- Counter Liberalism 2002 - 2006 - Download > (1,2 Mb)
- Opini 2003 - 2006 - Download > (857 Kb)
- Politik Barat 2003 - 2006 -
Download > (815 Kb)
- Refleksi 2003 - 2006 -
Download > (873 Kb)

Ø · Forum
Perbandingan Agama:
- Lintas Iman - Download > (728 Kb)
- Kajian Kristologi - Download > (2 Mb)
- Meluruskan Para Pemurtad - Download > (477 Kb)
- Fakta -
Download > (2,3 Mb)
- On The News -
Download > (768 Kb)

Islam Virtual:
- Menjawab Islam Liberal -
Download > (134 Kb)
- Artikel Islam / Islamology - Download > (210 Kb)
- Sirah Nabawiyah dan Tokoh Islam - Download > (313 Kb)
- Kajian Tafsir Al-Quran Al-Hadist -
Download > (56 Kb)

Ø · Kumpulan Berita-Gallery
- Dunia AkanTerus Mungutuk Bush - Download > (1,4 Mb)
- Akar-akar Penghinaan thd Islam - Download > (262 Kb)
- Kesurupan Massal dan Pengusir Setan -
Download > (364 Kb)
- Aksi Pendeta Radikal Mantan Pembunuh Bayaran - Download > (118 Kb)
- Kasus VCD Penistaan Al-Quran -
Download > (155 Kb)
- Rakerda Manukwari Kota Injil - Download > (204 Kb)
- Jangan Lupakan Poso - Download > (1,5 Mb)
- Perancis Selatan Sarang Kabbalah -
Download > (1,5 Mb)
- Sejarah Islam Nusantara -
Download > (334 Kb)
- Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia A to Z - Download > (3,6 Mb)
- Konspirasi Laknatulah Israel/Yahudi - Download > (1,1 Mb)
- Boycott...Cara Mudah Hancurkan Zionist -
Download > (1,2 Mb)

· Kumpulan Berita SKB Ahmadiyah - Download > (4,9 Mb)